Kwartiermakers in de Bouw

Laatste nieuws

KMIDB Versnellingstudio

Een Kwartiermakers in de Bouw Versnellingstudio is een fysieke plek waar vraagstukken gekraakt worden. Of samen betrokkenen marktrijpe innovatieve oplossingen gekluisterd en verrijkt worden. Dat doen wij door in een aantal sessie een gezamelijke taal te ontwikkelen, waarna met behulp van scrum en designthinking technieken proposities worden geformuleerd. Dat kan leiden tot nieuwe samenwerkingen, betere oplossingen of naadloze aansluiting bij de klantvraag. We sprinten uiteindelijk naar een demonstratie moment waarbij de uiteindelijke ideeën of gezamelijke producten getoond worden aan de stakeholders van de versnellingstudio.

Hoe werkt het?
De kwartiermakers gaan samen met de opdrachtgever de wenselijke resultaten vastleggen in een plan van aanpak. Daarna starten we met een verkenningsessie met daarbij stakeholders, gewenste deelnemers en enkele experts. Na die kickoff sessie worden deelnemers geselecteerd en aangemeld op de online project-communicatie omgeving. Inmiddels weten we uit ervaring dat het veelvuldig communiceren een band schept en er veel creativiteit los komt. De kwartiermakers zorgen dat er de groep ‘in drive’ blijft.

Een KMIDB Versnellingstudio gaat van divergeren naar convergeren. We werken met principes van onze kennispartners; Jos Lichtenberg, Anke van Hal en Jan Jonker. Deze hoogleraren hebben ervaring met succesvolle innovatietrajecten, klantbelevingen en activatie’s en nieuwe waarde en business-modellen.

Voorbeelden?
We hebben al een aantal mooie voorbeelden, zoals de eerste Versnellingstudio voor de Provincie Brabant.
Een ontwikkel sprint van 3 maanden, waarin fabrikanten en toeleveranciers en gebruikers elektra en warmte opwekking ontwikkelen voor op, monumentale erfgoedcomplexen en historische panden. Zo hebben we elektra opwekkende leidaken gedemonstreerd die nauwelijks van natuurleien zijn te onderscheiden en warmte opwek technieken met behoud van de natuurleien.

Dit jaar zijn we met twee parallel sprinten gestart. Dit doen we in opdracht van Platform31 en Gemeente ‘s-Hertogenbosch. Beiden Versnellingstudio’s hebben ten doel om in 3 maanden aantrekkelijk aanbod te ontwikkelen voor particuliere huiseigenaren. Het betreffen dan een aantal verschillende typen woningen in de Gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Apeldoorn en Leidschendam. Omdat effectief te organiseren hebben de kwartiermakers een landelijk platform ontwikkeld van landelijk opererende toeleveranciers en fabrikanten. Allen actief met producten die ten doel hebben om op een efficiëntere manier energie te besparen of op te wekken. In de Versnellingstudio worden centimeters, Joules en Rc-waarden vertaald naar maatregelen waar particuliere opdrachtgevers op zitten te wachten. Zoals een comfortpakket van maatregelen of een mooie uitbouw, die ook energiebesparend is? Deze zogenaamde proposities worden door partner Woonconnect gedigitaliseerd en configurabel gemaakt. Waardoor het aanbod via een lokale aanbieder zichtbaar en bestelbaar gaat worden voor de bewoner van die typologie woning. Het hele proces duurt ca. 3 maanden. Met daarin een aantal specifieke ontwikkel sessies, feedback bijeenkomsten met de doelgroep en uiteindelijk een demonstratie moment. Daarbij worden de resultaten opgeleverd door de groep aan de opdrachtgever en haar stakeholder. Het einde van de versnellingstudio betekend niet het einde van de ontwikkeling. Er zijn natuurlijk heel veel typen woningen (industriële typen en zogenaamde a-typische woningen) in Nederland.

De sprintsessies en de werksessies van de Versnellingstudio vinden plaats bij Spark Campus in Rosmalen en of Anne-Online in Utrecht.

Het komend jaar starten de kwartiermakers meerdere Versnellingstudio’s, zoals;

  • Zelfsturende realisatie teams voor de verduurzaming van erfgoedcomplexen en monumenten.
  • Wijk gerichte aanpak CO2 reductie.
  • Elektra opwekking daken historisch vastgoed, met behoud van cultuur historische waarde.

Category: , , ,