Kwartiermakers in de Bouw

Laatste nieuws

Versnellingstudio Aanbod

Een versnellingsstudio is een fysieke en een digitale plek waar gedurende 3 maanden verschillende sessies plaatsvinden. De versnellingsstudio is altijd verbonden aan een opdrachtgever met een interessant vraagstuk.

De 3 maanden worden ingericht als een pressure cooker, dat wil zeggen dat deelnemers gedwongen worden om in een hoog tempo verschillende aspecten van het vraagstuk te behandelen, te toetsen en te testen. Uiteindelijk ontstaat er een marktrijp eindproduct wat gedemonstreerd kan worden aan de opdrachtgever en haar stakeholders.

De versnellingsstudio start altijd met een informatie-sessie. Hierbij worden stakeholders en potentiële deelnemers uitgenodigd om kennis te nemen van het vraagstuk en dit samen te valideren.
In zo’n informatiesessie verkennen we de relevantie van de probleemstelling en maken we vervolgens met de deelnemers een voorstelling van mogelijke einddoelen. Zo ontstaat de pressure cooker; een traject tussen de behoefte of vraag-probleemstelling en het demonstratiemoment 3 maanden later met een eindpresentatie van de oplossingen.

Versnellingstudio AANBOD proposities Woonconnect

De product-markt combinaties van de verschillende aanbieders worden uiteindelijk integraal gedigitaliseerd in Woonconnect en beschikbaar en begrijpelijk gemaakt voor bewoners.
Om dat doel te behalen worden de deelnemende bedrijven en propositiemakers begeleid in de verschillende sessies. Uit ervaring weten we dat er deelnemers zijn met concrete oplossingen en deelnemers die nog op zoek zijn naar samenwerkingen wat tot interessant aanbod moet gaan leiden. Wij hebben nu rekening gehouden met het ophalen en inbrengen van 8 complete proposities. Dat kan een gevelconcept betreffen, een slim energiezuinig dak of een comfortpakket met energiezuinige installaties.

Binnen de Versnellingsstudio stimuleren we in de 2 sprints zoveel als mogelijk te ontwikkelen vanuit klant-perspectief. Daarvoor maken gebruik van de Design Thinking methode. Met deze methode zijn we in staat om met alle betrokkenen binnen de versnellingsstudio effectief te komen tot renovatieaanbod dat beschikbaar komt via Woonconnect.

De projectleiding en moderatie van de Versnellingsstudio is in handen van de Kwartiermakers in de Bouw.

 


Category: , ,