Kwartiermakers in de Bouw

Laatste nieuws

Hoorzitting 2e kamer

Peter Linders (53) was woensdag 18 april uitgenodigd voor een hoorzitting van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. De Kamerleden wilden in een rondetafelgesprek van enkele experts oplossingsrichtingen en ervaringen horen over de verduurzaming van de gebouwde omgeving in de koopsector.

Linders is al jaren actief op dat gebied met zijn bedrijf Kwartiermakers in de Bouw (KMIDB) uit Rosmalen en adviseert gemeenten, provincies, woningcorporaties en de rijksoverheid met innovatie- en transitieprogramma’s. Zo loopt er een Europees innovatieprogramma ‘Sneller en Beter naar Nulopdemeter’, waarin hij de rol van programma-regisseur uitoefent.

Op verzoek van de Kamerleden bogen de kwartiermakers zich over de volgende vraagstelling: ‘Wat de verduurzaming van de gebouwde omgeving betreft, staat de koopsector voor eenzelfde opgave als de huursector en de bedrijven. Kunt u uw licht laten schijnen over oplossingsrichtingen, rekening houdend met de specifieke aard van de koopsector, als daar zijn: grote aantallen eigenaren; een grote variëteit in huizen en een verscheidenheid aan belangen en financiële en technische mogelijkheden.’

Daarbij was het verzoek de Kamerleden alvast te informeren met een position-paper. Peter Linders: “Dat is een eerste papieren reactie van hooguit twee pagina’s waarin de oplossingsrichtingen alvast benoemd worden. Tijdens de hoorzitting kregen alle genodigde experts de gelegenheid de stellingen in een aantal minuten toe te lichten en konden de Kamerleden vragen stellen.”

‘Ikea-achtige renovatiepakketjes’
Peter was die ochtend in een illuster gezelschap met de voorzitters en directeuren van Bouwend Nederland, Uneto VNI (installatiebranche) Energieleverende organisaties, enkele financiële organisaties zoals de Volksbank, de Stroomversnelling, Vereniging Eigen Huis, VNG, NVM en Milieu Centraal. In de highlights van het betoog van Linders haalde hij zijn eigen project aan. “Een goed voorbeeld van innoveren en het ondernemend samenwerken.” Daarop aanvullend zijn visie op de industrialisatie en het digitaliseren van bestaande woningen. “Hierdoor kunnen bewoners in de nabije toekomst Ikea-achtige renovatiepakketjes bestellen, op een wijze zoals je nu een wasmachine of televisietoestel bij CoolBlue bestelt.”

In de slipstream van zijn betoog refereerde Peter nog aan de behoefte van een structurele financiering van het adviesloket, zoals Brabant Woont Slim in de regio Noord-Oost Brabant. “Hierdoor kunnen woningeigenaren makkelijk de weg vinden naar goede adviezen en betrouwbare betaalbare energiebesparende oplossingen.”

De Kamerleden Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Erik Ronnes (CDA) waren verheugd met die zienswijze. Linders maakte aan het einde van het debat van de gelegenheid gebruik om de Kamerleden een exemplaar te overhandigen van de rapportage over industrialisatie kansen in de bouwsector van het Europese innovatieprogramma ‘Sneller en Beter naar Nul Op de Meter’.


Category: , , ,