Kwartiermakers in de Bouw

Laatste nieuws

Opening Anne

Arthur Lippus bij opening van ‘zijn’ Anne:

‘We moeten minder denken en meer gaan doen’

“Een belevingscentrum voor duurzaam wonen maar vooral ook een clubhuis waar partijen samenkomen en elkaar ontmoeten.” Dat is volgens Arthur Lippus van Kwartiermakers in de Bouw ‘Anne’. Samen met Serena Scholte is hij de initiatiefnemer van ‘Anne’ dat in het voormalige beheerdershuis op het Jaarbeursterrein in Utrecht gevestigd is. Op vrijdag 23 juni is ‘Anne’ officieel geopend.

De locatie is beschikbaar gesteld door Jaarbeurs Utrecht en biedt de komende jaren ruimte voor verbinding en co-creatie tussen leveranciers, marktpartijen en consumenten. “We moeten minder denken en meer gaan doen”, zegt Lippus tijdens de officiële opening van ‘Anne’. Hij is ervan overtuigd dat ‘Anne’ bijdraagt om partijen met elkaar in contact te laten komen. “Ik zie nu al dat vraag en aanbod elkaar hier ontmoet. En dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. En uiteindelijk gaat dat tot aansprekende aanpakken komen om de bestaande woningvoorraad energieneutraal te maken.”

Een plek waar men verhalen hoort

Dat verwachten ook Lot van Hooijdonk, de Utrechtse wethouder met duurzaamheid en milieu in haar portefeuille en Pim van den Berg, de gedeputeerde van de provincie Utrecht en verantwoordelijk voor onder andere de energietransitie in de provincie. Het tweetal was gevraagd de opening te verrichten. “Ik ben hier al heel vaak”, zegt Van Hooijdonk. Ook zij ziet ‘Anne’ als een clubhuis. “Maar dan wel een clubhuis in de ruimste zin van het woord. Een plek waar men bijvoorbeeld verhalen van elkaar hoort hoe het verduurzamen van de bebouwde omgeving kan gebeuren om het vervolgens te verbeteren en uit te voeren.”

Springplank

Pim van den Berg ziet wat er binnen Anne op het gebied van duurzaamheid gebeurt als een “springplank” naar buiten. “Toen Slochteren was ontdekt, waren we binnen drie jaar van de kolen af. Met de stand van de huidige techniek moet het toch mogelijk zijn om onze woningen van het gas af te halen.”

‘Anne’ is gevestigd aan het Veemarktplein 41 in Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.anne-online.nl.


Category: