Kwartiermakers in de Bouw

Laatste nieuws

NOM-Kansenkaart

Nul-op-de-meter Renovaties huurwoningen en koopwoningen

De kansenkaart is een belangrijke tool die door Kwartiermakers in de Bouw is ontwikkeld. Hiermee is het mogelijk om op basis van publieke informatie woningen te selecteren die interessant zijn voor Nul op de Meter renovaties.

Voor wie?
Met de NOM-kansenkaart krijgen gemeenten en woningcorporaties samen met de netbeheerder inzicht in welke wijken en typen woningen het meest kansrijk zijn om nú al naar Nul op de Meter te renoveren. En marktpartijen kunnen zich gaan richten op het ontwikkelen van Nul op de Meterconcepten voor deze specifieke typen woningen. Daarnaast kan op basis van de kansenkaart een routekaart voor langere termijn voor zowel de huurvoorraad als de particuliere woningen worden opgesteld.

Wat zien we met de NOM Kansenkaart?
De kansenkaart combineert allerhande data, zoals BAG data, netwerkdata, vastgoeddata en bewonersprofielen en specifieke interesse. Door middel van een kleur wordt een indicatie gegeven of de business case voor renovatie interessant kan zijn. Tevens kan met een simpele beweging verder ingezoomd worden op de woning. Zie de demonstratiefilm of de brochure.

Aan de slag met de kansenkaart?
Behalve toegang tot de kansenkaart begeleidt stichting Kwartiermakers in de bouw ook de eerste verkenning en data analyse van de kansenkaart per gemeente. Na de verkenningsfase wordt voor de juiste verbindingen met marktpartijen en overige belanghebbenden gezorgd. Zo ontwikkelt zich een strategisch onderbouwd plan van de aanpak voor verduurzaming van een gemeente op weg naar een energie neutrale woningvoorraad. De Kansenkaart is door de stichting Kwartiermakers in de Bouw in samenwerking met het platform Toegankelijke Energie Informatie ontwikkeld.

Naslag:
Interview Arthur Lippus ontwikkeling kansenkaart
Verslag Peter Linders met TEI projectpartners
Brochure NOM Kansenkaart

Strippenkaart
Partijen die met Kwartiermakers in de Bouw aan de slag willen kunnen dat op verschillende manieren doen. Behalve het rechtstreeks inhuren van de experts kan bij de stichting ook een Strippenkaart worden afgenomen. Deze strippenkaart staat voor een bepaalde waarde en biedt de mogelijkheid om in de fase waarom uw project of product zich bevindt (Verkennen, Verbinden, Ontwikkelen, Lanceren) Kwartiermakers in de Bouw voor vijf dagdelen in te zetten.


Category: