Kwartiermakers in de Bouw

Laatste nieuws

‘Sneller besluiten door maptablesessie’

Kwartiermakers in de Bouw hebben onlangs in ANNE in Utrecht een succesvolle bijeenkomst over het op gang krijgen van de verduurzamingsoperatie. Aan de hand van drie pitches zijn er ervaringen gedeeld met het doel om nieuwe inzichten en verbindingen te faciliteren én zo de energietransitie te versnellen.

Zo lichtte Arthur Lippus onder andere toe hoe open data bruikbaar kan worden gemaakt voor eerste verkenningen op wijkniveau in de verduurzamingsopgave. Met inzet van de maptable ervaren diverse stakeholders direct de impact van data en komen zo sneller tot besluitvorming.

Aan de hand van twee wijkaanpakken, Leidschendam/Voorburg en Apeldoorn lichtte Brigitte Berends vervolgens de laatste inzichten toe in de opgave om particuliere woningen te verduurzamen. In beide aanpakken wordt er met inzet van het ICT platform van Woonconnect gewerkt om kansrijke scenario’s en het geïntegreerde aanbod concreet te vertalen naar de particuliere huiseigenaar.
Op de vraag hoe huiseigenaren dan ook echt in beweging komen voor verduurzaming van hun woning gaf Wilma Klaren van Bureau Buhrs een antwoord. De kunst is volgens haar vooral om mensen vanuit hun eigen belevingswereld aan te spreken.

Samenwerking

Om versnelling en impact in de verduurzamingsopgave te realiseren hebben we gemerkt dat een ondernemende wijze van samenwerken enorm stimuleert. Het is een complexe opgave met diverse stakeholders. Uitdaging is om met elkaar gezamenlijke ambities te verkennen en initiatieven met elkaar te delen en te verbinden. Pas dat wordt inzichtelijk welke belemmeringen er zijn en wat nog ontwikkeld dient te worden.

Versnellingsstudio

Kwartiermakers in de Bouw faciliteert dit proces in een versnellingsstudio. Doel van de versnellingsstudio is om in een korte periode met een aantal stakeholders weer stappen voorwaarts te maken in de complexe opgave.

Meer informatie hierover? Neem dan vandaag nog contact met ons op. Dat kan via mail info@kmidb.nl of telefoon: 084 43 000 51.


Category: