Kwartiermakers in de Bouw

Laatste nieuws

Installatiebranche

Installatiebranche schrijft eigen krantenkoppen

De nieuwe voorzitter van Uneto-VNI en oud vakbondsman Doekle Terpstra riep bij zijn aantreden alle aangesloten installatiebedrijven op om hun belangrijke rol binnen de energietransitie op te pakken. Om deze oproep kracht bij te zetten werden de kwartiermakers van Kwartiermakers in de Bouw voor een wake-up call ingeschakeld. Bijna twee jaar na de Brabantse Stroomversnellingsdeal weten wij als geen ander hoe lastig het is om een beweging binnen de bouwsector op gang te krijgen.

In vijf sessies hebben wij de Brabantse Uneto-VNI leden geconfronteerd met de veranderingen en trends die onomkeerbaar zijn. Zo passeerden de ontwikkeling van zonne-energie-opwekking, robotisering en the Internet of Things de revue. Maar ook het momentum waar we nu als samenleving in bevinden. Na het Klimaatakkoord van Parijs staat de politiek onder druk om grotere stappen te maken als het gaat om het reduceren van Co2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen. De vraag is wat dit alles voor de installatiebranche gaat betekenen?Dat de sector zichzelf daarbij een grote rol toedichten bleek wel uit de opdracht om binnen vier minuten een uitdagende kop voor de voorpagina van de krant te bedenken. Wat te denken van koppen als Installatiebranche vormt front voor toekomst Brabantse energie of Zeeuwse installateurs nemen energieleverancier Delta over?

Binnen de bouwsector groeit de installatiequote nog elk jaar. En alleen al om die reden wordt de rol van de installateur steeds strategischer. Ik vind het een heel goed teken, dat de installatiesector zich daar wel degelijk van bewust is. Zoals bekend zijn we hier in de provincie druk bezig met het innovatieprogramma Sneller en Beter naar Nul op de Meter. Een fors programma waar (toe) leveranciers, bouwpartijen en verschillende Brabantse gemeenten en provincie nauw samenwerken om Nul op de Meter gemeengoed te laten worden. Want laten we eerlijk zijn, er moet nog wel wat gebeuren om er voor te zorgen dat in 2050 de 800.000 woningen werkelijk energie-neutraal zijn. Misschien wel met de Brabantse installateur in de rol van renovatieregisseur?

Peter Linders
Programmaregisseur OP Zuid programma Sneller en Beter naar Nul op de meter en partner Kwartiermakers in de Bouw


Category: