Kwartiermakers in de Bouw

Laatste nieuws

Lancering Connect-NL

Graag nodigen Provincie Noord-Brabant, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en De Twee Snoeken-WoonConnect u uit voor de lancering van het samenwerkingsplatform Connect-NL. Met deze open samenwerking gaan wij in de periode 2019 t/m 2021 werken aan een aanpak voor transitie in de gebouwde omgeving, een aanpak die schaalbaar, betrouwbaar en vertrouwd is. Essentieel is daarbij volgens ons het gebruik van digitalisering als hulpmiddel.

Dit event vindt plaats op donderdag 1 november 2018 in Congrescentrum 1931 te ‘s-Hertogenbosch. De ochtend wordt gepresenteerd door Theo Verbruggen, bekend van het NOS-journaal, en wordt afgesloten met een netwerklunch.

Deze bijeenkomst is bedoeld om u te informeren over de doelstelling en werkwijze van dit actiegerichte platform. Ook laten we zien welke ontwikkelingen er zijn in de aanpak, bijv. op het gebied van woningcomfort, zorglabel, een collectieve aanbiedingsportal voor particulieren en VVE’s, en de samenwerking met Buurkracht.

Voor een beproefde aanpak hebben we ook uw input nodig! We vragen u dan ook om op 1 november uw slimme ideeën met ons te delen, zodat we in 2019 samen sterk van start kunnen gaan.

Globaal programma
09.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur: Start programma door Burgemeester Jack Mikkers van ‘s-Hertogenbosch, daarna diverse presentaties, sprekers, ronde tafel gesprekken.

12.00 uur: Netwerklunch
13.30 uur: Einde

Wat is Connect-NL?
De gebouwde omgeving is het kloppend hart van onze maatschappij: de plek waar we
wonen, werken, recreëren en welzijn en welvaart ervaren. En die omgeving verandert continu. De transitie van de gebouwde omgeving en de verduurzaming van bestaande woningen zijn hot items.

Om gewenste transities in wijken te kunnen faciliteren moeten we toe naar een planmatige en schaalbare aanpak. Connect-NL werkt aan een gestructureerde, systematische aanpak om bewoners bewust te maken van de specifieke mogelijkheden die er voor hun woning zijn, of het nu gaat om verduurzaming, circulariteit of langer thuis wonen, etc. Hiervoor gebruiken we onder andere het systeem WoonConnect, maar we staan nadrukkelijk open voor andere digitale hulpmiddelen en systemen.

Met deze aanpak krijgen we inzicht in wat mensen beweegt om te investeren in hun woning. Ook ontstaat er kennis over collectieve behoeften in buurten en wijken. Zo kunnen we de aanpak verder optimaliseren en een vliegwiel op gang brengen om de grootschalige transitie van de gebouwde omgeving mogelijk te maken.

In de komende drie jaar verbeteren en verfijnen we de aanpak door denken en doen te combineren. Met partijen gaan we in buurten en wijken aan de slag, en al die ervaringen gebruiken we om de aanpak verder te verfijnen. Doel is dat er een goed werkend systeem ontstaat dat open is, technisch betrouwbaar en vertrouwd wordt door bewoners.

Doelgroep
Deze bijeenkomst staat open voor eenieder die als beleidsmaker, beslisser of professional betrokken is bij transitie van de gebouwde omgeving en open staat voor bundeling van krachten om samen aan de slag te gaan. Woningcorporaties, bouwers, financiers, gemeenten, energieadviseurs, dataspecialisten, etc.: eenieder die enthousiasme voelt om samen op te trekken in deze grootschalige transitieopgaven is welkom.
We stellen het dan ook zeer op prijs als u deze uitnodiging in uw eigen netwerk verder wil verspreiden.

Aanmelden kan via deze link! tot uiterlijk 20 oktober 2018.


Category: , , ,